Flat cable main Huawei G8 RIO-L01 03023BHTMarca: Huawei