Fingerprint module Huawei G8 RIO-L01 23100007Marca: Huawei